Slider trang chủ 3
Slider trang chủ 2
Slider trang chủ 1

Hỗ trợ trực tuyến

Ắc quy lưu điện UPS, cửa cuốn, thang máy

Ắc quy 247 - Đại lý phân phối ắc quy chính hãng, cung cấp ắc quy các loại, ắc quy dùng cho UPS, UPS battery, Uninterruptible Power Supplier, ắc quy dùng cho viễn thông, battery for telecommunications, ắc quy cứu hộ thang máy, ắc quy dùng cho telecom thang máy

Ắc quy Rocket ES9-12(12V-9Ah)

373,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES12-12 (12V-12Ah)

541,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES18-12 (12V-18Ah)

729,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES200-12 (12V-200Ah)

6,968,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES150-12 (12V-150Ah)

5,621,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES120-12 (12V-120Ah)

4,068,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES100-12 (12V-100Ah)

3,530,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES90-12 (12V-90Ah)

3,124,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES80-12 (12V-80Ah)

2,662,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES75-12 (12V-75Ah)

2,714,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES65-12 (12V-65Ah)

2,278,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES55-12 (12V-55Ah)

1,940,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES45-12 (12V-45Ah)

1,639,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES40-12 (12V-40Ah)

1,639,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES33-12 (12V-33Ah)

1,375,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES30-12 (12V-30Ah)

1,375,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES28-12 (12V-28Ah)

1,155,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES26-12 (12V-26Ah)

1,091,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES20-12 (12V-20Ah)

756,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...

Ắc quy Rocket ES7.5-12 (12V-7.5Ah)

290,000 ₫

Thông số kỹ thuật ắc quy Rocket...